Roder HTS Structures

Правен аспект

 

Данни на компанията: RÖDER HTS HÖCKER GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
Kefenrod, D-63699, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email: verkauf@roeder-hts.de
Изпълнителен директор: Heinz Röder
Директори: Rolf Schulz
Markus Wiegand
Giles Hill
Christophe Littner
Регистрация в съда: Commercial Friedberg HRB 6517
Номер по ДДС: DE 150113757
Данъчен идентификационен номер: 2024270466
 Отговорно лице за съдържанието на уебсайтаMr Giles Hill.